Innowacja pedagogiczna „ A healthy mind in a healthy body”

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 22, czerwiec 2022 17:23
Super User
Odsłony: 1956

W bieżącym roku szkolnym kontynuowałyśmy realizację innowacji metodyczno –organizacyjnej, obejmującej zmiany w sposobie nauczania oraz technikach przekazu.  Autorzy innowacji:  Katarzyna Łebska, Magdalena Twardowska oraz  Marta Ajdamach starały się aby w klasach Va, Vc, Vd, IVa, IVb,  IVc podczas lekcji wychowania fizycznego, plastyki oraz techniki przynajmniej część zajęć odbywała się po angielsku.

Istotą programu było doskonalenie umiejętności konwersacji oraz przełamywanie barier językowych. W innowacji brali udział wszyscy uczniowie biorący udział w lekcjach. Podczas zajęć uczniowie używali w komunikacji między sobą słów i  zwrotów z języka angielskiego, umożliwiających im rozwijanie kompetencji językowych. W tym języku odbywały się jej stałe elementy jak: zbiórka, rozgrzewka oraz część ćwiczeń na lekcji wf, na plastyce i technice przywitania oraz pożegnania, wydawanie prostych poleceń, tzw. classroom language, tworzenie tzw. to do list lub dziennego jadłospisu w języku angielskim. Nauczyciele prowadzili z uczniami proste konwersacje w tym języku, zadawali pytania, prosili uczniów o zwracanie się do siebie po angielsku. Uczniowie doskonalili swój zasób słownictwa , poznawali nowe wyrazy. Wykonywali również prace projektowe dotyczące danego przedmiotu. Uczniowie poznali między innymi angielskie nazwy dyscyplin sportowych ( sporty zimowe oraz tematykę olimpijską związaną z Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie), nazwy dziedzin sztuk plastycznych, przyborów i narzędzi potrzebnych przy wykonywaniu prac technicznych i plastycznych oraz nazwy produktów spożywczych wykorzystanych do sporządzenia zdrowych przekąsek.

Poniżej  przykładowe prace wykonane przez uczniów  na zajęciach plastyki, techniki  i wf :

Magdalena Twardowska