Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Edukacja wczesnoszkolna

 

O nas… 

Proces wychowania i kształcenia uczniów prowadzony w naszej szkole na I etapie edukacyjnym umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, gromadzenie doświadczeń, rozwijanie zainteresowań. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokajanie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Opiera się na działaniu, przeżywaniu i odkrywaniu.

Do kl. I-III uczęszcza  336 uczniów, z którymi pracuje 18 nauczycieli w 15 klasach (w tym 3 integracyjnych).

W klasach I uczy się 119 uczniów, w klasach II - 102 uczniów i w klasach III - 115 uczniów. 

Wychowawstwo sprawują następujący nauczyciele: 

kl. I a - p. Krystyna Wierzbicka,
kl. I b - p. Ewa Szyper,
kl. I c - p. Anna Karpińska,
kl. I d - p. Ewa Smoczek,
kl. I ei - p. Elżbieta Granacka, (p. Katarzyna Drozdowska - nauczyciel wspierający). 

kl. II a - p. Alicja Kulik,
kl. II b - p. Urszula Kuczyńska,
kl. II c - p. Iwona Czaja,
kl. II d - p. Urszula Kozakiewicz,
kl. II ei - p. Bożena Huszcza, (p. Małgorzata Głowacka - nauczyciel wspierający), 

kl. III a - p. Elżbieta Piekarska,
kl. III b - p. Barbara Folejewska,
kl. III c - p. Elżbieta Drossel-Chilimoniuk,
kl. III d - p. Barbara Tomczuk-Pugacz,
kl. III ei - p. Bożena Tomkiewicz, (p. Elżbieta Kierklo - nauczyciel wspierający), 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców na I etapie edukacyjnym zorganizowano zajęcia pozalekcyjne. W klasach pierwszych dodatkową godzinę lekcyjną przeznacza się na zajęcia sportowe, artystyczne i językowe; w  klasach drugich na zajęcia językowe, informatyczne i artystyczne; natomiast w klasach III - na zajęcia językowe i sportowe. 

   
© ZSS Augustów