Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Laboratoria Przyszłości

 

„Laboratoria przyszłości” na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

  Pomoce z programu „Laboratoria przyszłości” rozwijają kompetencje dzieci i młodzieży i cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.
  W październiku najmłodsi z klas 1-3, podczas pozalekcyjnych zajęć  specjalistycznych, konstruowali proste budowle z  LEGO Education SPIKE, rozwijali kreatywność, tworząc geometryczne konstrukcje  Modelle in XXL i wykorzystywali pistolety do klejenia na gorąco, przygotowując prace plastyczno- techniczne „Dary jesieni”.
  Na lekcjach informatyki uczniowie klas szóstych rozwijali twórcze myślenie, zdolność koncentracji, organizacji miejsca pracy i planowania, pracując z zestawami konstrukcyjnymi Skrikit oraz wykonali swój pierwszy wydruk na drukarce 3D. Natomiast na lekcji biologii foliogramy multimedialne umożliwiły im poznanie zwierząt należących do płazińców.
  Na lekcjach chemii ósmoklasiści budowali modele cząsteczek kwasów tlenowych z kulkowych modeli atomów. Zbudowane modele ułatwiły zrozumienie procesu dysocjacji jonowej. Na pozalekcyjnych zajęciach rozwijających kreatywność z geografii stworzyli mapę Azji na drukarce 3D. Natomiast na lekcji biologii, omawiając mejozę, wykorzystali planszę na ten temat. Integrację klasy i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, w czasie zajęć z preorientacji zawodowej, umożliwiła realizacja projektu z wykorzystaniem zestawów klocków Krypton i Spike.
  Realizując temat „Moje zainteresowania”, na zajęciach z wychowawcą, uczniowie klasy piątej pracowali z zestawami klocków Skrikit, rozwijając nie tylko umiejętności manualne, ale także myślenie i wyobraźnię przestrzenną.
Małgorzata Wilczewska
Andrzej Wilczewski
Krystyna Szyper

 

Uczniowie  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 korzystają już ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Najmłodsi uczniowie klas 1-3 podczas zajęć pozalekcyjnych doskonalili trening koncentracji uwagi, umiejętności analitycznego, logicznego myślenia a wszystko to podczas niesamowitej zabawy, pełnej robotyki z wykorzystaniem klocków Lego Spike. Dodatkowo poznali też Scottiego- interaktywny system nauki programowania,  który będzie ich wdrażał w przyszłości w umiejętności kodowania i programowania.

Uczniowie z klas 6 i 8 podczas zajęć pozalekcyjnych w tym miesiącu, poznali elementy elektroniczne płyty głównej komputera. Młodzi informatycy wykorzystali swoją wiedzę w montażu i demontażu. To było bardzo ciekawe doświadczenie :). Tu również na zajęcia w grupie starszych wkradł się Scottie.    W przyszłości nasi podopieczni wykorzystają swoje nowe umiejętności podczas zajęć informatycznych.

Podczas zajęć chemii, siódmoklasiści  samodzielnie zbadali gęstość substancji, co sprawiło im nie lada przyjemność.

Wszystkie te zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności.

Laboratoria przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

#LaboratoriaPrzysłości #LaboroatoriaPrzyszlości

Zapraszamy Wszystkich serdecznie na naszego padleta “Laboratoria Przyszłości”.

https://padlet.com/urszulakuczynska/v209fdxmn2olid0m

Urszula Kuczyńska

Ewa Szyper

Elżbieta Kierklo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 280 800,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać  zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki czy w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i innych formach rozwijania umiejętności. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak roboty edukacyjne, drukarki 3D, aparaty fotograficzne, zestawy edukacyjne Arduino, stacje lutownicze, klocki do samodzielnej konstrukcji oraz profesjonalny sprzęt do nagrań.  Już od września będzie on gościł podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, który przedstawia nasze nowe pomoce dydaktyczne. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, tak jak i my, będą bardzo zadowoleni

https://1drv.ms/v/s!AgZHGKmFkCh1gTdAwh25-miejtHK?e=Fzgl12 

 

Urszula Kuczyńska

Koordynator projektu ,,Laboratoria Przyszłości''

   
© ZSS Augustów