Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Klasy integracyjne

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, koła zainteresowań.

Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą, ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, empatii, gotowości służenia pomocą, a więc przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa. Dzięki uczęszczaniu do klasy integracyjnej, dzieci uczą się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód.

W klasie integracyjnej na uwagę zasługuje ocenianie, które czasem bywa niezrozumiałe zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Stąd też rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że nauczyciel ocenia dziecko ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi według jego indywidualnych możliwości, a gdy te są bardzo ograniczone, to za wkład pracy, wysiłek, jaki uczeń włożył w powierzone mu zadanie. Stąd też otrzymywane przez uczniów klasy integracyjnej oceny nigdy nie powinny być porównywalne.

Bycie uczniem klasy integracyjnej daje niepowtarzalną szansę rozwoju społeczno-emocjonalnego pod okiem nauczyciela oraz pedagoga specjalnego. Dzieci podczas zabawy i nauki wspierają się nawzajem, uczą się akceptacji, wspólnego rozwiązywania zadań, dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. Mała wspólnota, która się dzięki temu tworzy to obraz społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest inny, ale każdy tak samo zasługuje na szacunek dla swojej odmienności. Niezwykle istotny jest więc świadomy i dobrowolny wybór rodziców posyłających swoje dziecko do klasy integracyjnej. Jest on bowiem gwarantem udanej współpracy w dobrych i trudnych momentach.

Opracowała: Jolanta Pietraszkiewicz

   

 


   
      
lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
   

Warto zajrzeć  

 

  

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

   
© ZSS Augustów