Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Świetlica

W tym roku szkolnym świetlica czynna jest w godz. 6.30 - 16.30.

Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele:

 • P. P. Małgorzata Marciniewska
 • P. Sylwia Prawdzik- Hanysz
 • P. Zofia Elżbieta Walicka
 • p. Ewa Gulan

 

  

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdab31b90426

"Każdy jakiś talent ma" - Świetliczaki podczas wykonywania pracy plastycznej

 

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeId23b5a3f63f

Aktywność sportowa Świetliczaków na sali gimnastycznej
 

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdd9ab750270

 

Z życia świetlicy

   Świetlica to miejsce spotkań  przed i po zajęciach lekcyjnych uczniów ze wszystkich klas I-III  i nie tylko. Nie ma tu czasu na nudę.
W świetlicy można  odpocząć, odrobić pracę domową, posłuchać muzyki, wspólnie zjeść  obiad w szkolnej stołówce. Prowadzone są tu różne formy działalności: gry i zabawy, zajęcia plastyczne, ruchowe, czytelnicze. Dodatkowo można odpocząć w strefie relaksu oraz obejrzeć  ciekawe filmy edukacyjne lub bajki.
  Dużym uznaniem wśród świetliczków cieszą się zajęcia plastyczne. Różnorodna tematyka i techniki są inspiracją do wykonywania ciekawych, niepowtarzalnych prac. Również inwencja twórcza młodych artystów jest nieograniczona.
  Wystawę ich prac można obejrzeć na korytarzu  przy szkolnej świetlicy
  Oglądają ją z zainteresowaniem: rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
  Wystawy odbywają  się  cyklicznie i organizowane są przez  wychowawców świetlicy.

 

Ewa Gulan
Sylwia Hanysz-Prawdzik
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka

 

Spotkanie ze strażakami - „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali.
I nie myśląc o tym wcale, pędzą szybko na sygnale.
By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie.
To Strażacy, każdy powie, że to są bohaterowie!”

   Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu na każdym etapie edukacji dzieci.
  W celu podniesienia wiedzy oraz umiejętności uczniów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w naszej szkole realizowaliśmyszereg zajęć i pogadanek n. t. rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji oraz zachowania się w razie pożaru.
  W dniu 8 listopada 2023r. uczniowie  kl. III d uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami. Jego tematem było przybliżenie  dzieciom  pracy  strażaka  oraz  działalności  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
  Podczas wycieczki na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej uczniowie mogli poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. W trakcie spotkania funkcjonariusze uświadomili uczniom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy wycieczki mogli wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim.
  Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie  wozów strażackich i zwiedzanie całej Komendy Straży Pożarnej w Augustowie.
  Na  zakończenie  uczniowie  zadawali  pytania  oraz  zrobili  sobie  na   pamiątkę  wspólne zdjęcia. Funkcjonariusze przekazali uczniom wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Wszystkim strażakom życzymy wielu sukcesów. Dziękujemy  za trud i ofiarną służbę. 

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeId4426efbb64
 

Elżbieta Walicka

 „Jesteśmy bezpieczni”

     W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów. Na początku każdego roku szkolnego  uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
  W ramach edukacji zaprosiliśmy  w październiku  policjantkę - st. sierżant Agatę  Iwanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo- bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły, a także zagrożenia, z którymi mogą spotkać się mali uczniowie.
  Mieliśmy możliwość obejrzenia krótkiego filmu „Bezpieczne zachowania”. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy.     Uczniowie klas III dodatkowo poznali zasady właściwego zachowania się podczas jazdy rowerem oraz jego obowiązkowego wyposażenie.
  Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczniowie zadawali ciekawe pytania, a funkcjonariuszka  na każde z nich  odpowiadała cierpliwie i z uśmiechem.
  W spotkaniu, które odbyło się dnia 18 października 2022r., w szkolnej świetlicy  uczestniczyły klasy: Ib, Id, Ie oraz IIb, IIIb i IIId. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
  Serdecznie dziękujemy za  spotkanie i mamy nadzieję, że  przekazane treści na długo zostaną w naszej pamięci.

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeId40fb1b7caa
 

Ewa Gulan
Sylwia Hanysz-Prawdzik
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walick

 

 

Konkurs wokalny „Śpiewać każdy może”

       Dnia 14 stycznia 2022r. odbył się w świetlicy konkurs muzyczny „Śpiewać każdy może” . Dzieci śpiewały piosenki o różnorodnej tematyce. Były wśród nich kolędy, pastorałki, piosenki o treści zimowej, dziecięce przeboje muzyczne oraz piosenki w języku angielskim.

W konkursie wzięło udział 19 świetliczaków z klas I- III. Każdy występ miał swój indywidualny, wyjątkowy  charakter.

Jury w składzie:  Ewa Gulan, Małgorzata Marciniewska,  Zofia Elżbieta Walicka i Sylwia Hanysz-Prawdzik  brało pod uwagę dobór piosenki, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne.

Chyba nie ma osoby, która nie lubiłaby śpiewać chociażby dla siebie, w aucie lub pod prysznicem.

W czasie śpiewania ćwiczymy mięśnie płuc, twarzy oraz … mózg, w którym aktywowane są jednocześnie obszary odpowiedzialne za język, synchronizację, emocje czy wyobraźnię.

Śpiewanie daje nam przyjemność, rozluźnia, powoduje, że łatwiej o uśmiech, obniża poziom stresu, czy też wspomaga leczenie depresji. Według badaczy śpiewanie buduje w nas poczucie własnej wartości oraz pomaga wyrażać emocje, a czasem wyrzucać je z siebie.

Śpiewanie też uczy.  Teksty piosenek, język, metafory, rymy, czasem dowcip, czasem jakieś odniesienie, to wszystko zostaje w głowie dzieci i młodych ludzi niejednokrotnie na całe życie.

Zachęcamy więc do wspólnego i indywidualnego śpiewania, nie tylko na konkurs, ale kiedy tylko mamy na to ochotę.

 Bo przecież … śpiewać każdy może.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I  miejsce-   Kadaj Zuzanna  z kl. II a

II  miejsce-   Dzienis Aleksander  z kl. I a

III miejsce -  Kotowicz Magda z kl. II a i Rymarczyk Filip z kl. II c.

Wyróżnienia  otrzymali:

Klukowska Justyna z kl. II c,  Dzieniszewska Hanna z kl. Ia , Gąsiorowski Błażej z kl. I a,

Szczecina Gabriela z kl. II c, Chełmińska Zofia z kl. I a oraz  Niedzwiecka Wiktoria z kl. II c.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami  a laureaci otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!!!

 Organizatorzy:

Ewa Gulan

Sylwia Hanysz-Prawdzik

Małgorzata Marciniewska

Zofia Elżbieta Walicka

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdab589c3b0b
 

 

„Bezpieczne spotkanie”

    16 listopada 2021r. odbyło się ciekawe spotkanie z rzeczniczką KPP w Augustowie st. sierżant Agatą Iwanowicz. W spotkaniu na terenie świetlicy wzięły udział klasy: Ia, Ic, IB, IIb, IId i IIId.
   Policjantka przeprowadziła ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w kontaktach z nieznajomymi.
     Rozpoczęła ona rozmowę od zachowań dzieci na drodze do szkoły. Ważnym aspektem było tu chodzenie właściwą stroną chodnika w mieście oraz poza terenem zabudowanym. Funkcjonariuszka podkreśliła tu znaczenie elementów odblaskowych na kurtkach i plecakach szkolnych lub chodzenie w kamizelkach odblaskowych w różnych porach dnia i roku.
     Również dojazd uczniów do szkoły samochodem do szkoły musi odbywać się właściwie tj. w foteliku lub przypięci pasami usadowieni na tylnych siedzeniach.
      Podczas przechodzenia przez jezdnię we właściwych miejscach nie należy korzystać z telefonu komórkowego- podkreśliła rzeczniczka policji.
     Podczas kontaktów z nieznajomymi należy unikać rozmowy z nimi i nie dać się zaprosić do cudzego samochodu czy mieszkania, ale szybko oddalić się od miejsca zdarzenia, wyrwać się w razie konieczności lub krzyczeć wołając o pomoc i uciekać. Następnie trzeba opowiedzieć o tym zdarzeniu rodzicom, zapamiętać wygląd potencjalnego nieznajomego i zgłosić to na policji. Odbył się tu także pokaz właściwego zachowania z udziałem uczniów klas I- III.
     W przypadku zgubienia się w sklepie, galerii itp. należy zgłosić się do najbliższego sklepu i poprosić o pomoc w odnalezieniu rodziców lub opiekunów.
    W domu nie należy odbierać wiadomości z obcego numeru telefonu, ale przekazać telefon rodzicom.
    Nie wolno też zaczepiać bezpańskich psów, a w przypadku ich ataku przyjąć odpowiednią postawę i właściwe zachowanie.
    Na koniec spotkania rzeczniczka policji odpowiadała na pytania uczniów i nauczycieli biorących udział w tej pogadance. Padały różne, ciekawe pytania między innymi o sytuację na granicy polsko- białoruskiej w obecnej trudnej sytuacji naszego kraju.
   Spotkanie to było bardzo ciekawe i pouczające dla wszystkich uczestników.

Wychowawcy świetlicy:
Ewa Gulan
Sylwia Hanysz_ Prawdzik
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdb8fe370e90
 

 

 „Każde dziecko ma talent”- konkurs plastyczny

Inspiracją młodych artystów biorących udział w tegorocznym konkursie plastycznym, który odbył się dnia 29 listopada 2021r.,  był świat baśni, bajek i legend. Na konkurs wykonano ok. 40 prac plastycznych, których autorami były „świetliczaki”  z klas I- III  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie. Jury w składzie: Sylwia Hanysz-Prawdzik, Ewa Gulan, Małgorzata Marciniewska i Zofia Elżbieta Walicka miało bardzo trudne zadanie, ponieważ poziom ocenianych prac był wysoki i wyrównany. Jury przy ocenie prac brało pod uwagę oryginalność, ciekawą interpretację tematu wiodącego, dobór środków wyrazu oraz samodzielność w poszukiwaniu nowych rozwiązań plastycznych. Po długich obradach jurorzy przyznali 3  nagrody główne  i 5  wyróżnień. Brawa należą się zarówno młodym autorom prac, jak również ich nauczycielom, rodzicom i opiekunom za pomoc w realizacji tych prac.
Wyniki konkursu: 
1)    I miejsce- Urbanowicz Hanna kl. III d

2)    II miejsce Kozłowska Tamara- kl. III e
3)    III miejsce- Michniewicz Kinga- kl. II a

Wszyscy laureaci otrzymali drobne upominki a pozostali uczestnicy- słodycze.

Organizatorzy:

Ewa Gulan
Sylwia Hanysz- Prawdzik
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdd0d48f81ef

Konkurs  plastyczny „Dziecięce marzenia”

W dniach 20-22 listopada 2019r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny n. t. „Dziecięce marzenia” z cyklu „Każde dziecko ma talent”. Wzięło w nim udział ok. 50 uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie. Dzieci z zapałem przystąpiły do realizacji tematu konkursu. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż uczniowie wykazali się dużą pomysłowością.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Gąska Łucja, kl. I a
II miejsce - Czyżewska Michalina, kl. I a
III miejsce – Kiełczewski Tymoteusz, kl. I c

Wyróżnienia:
1.Kisielska Kaja, kl. I
2.Rułkowska Kinga, kl. I b
3. Urbanowicz Hanna, kl. I d
4. Kozłowska Tamara, kl. I ei

Laureaci  otrzymali pamiątkowe dyplomy  i nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy drobne upominki.  

Oprócz tego  w świetlicy szkolnej odbył się konkurs na najpiękniejsze przebranie. Tematem przewodnim były postacie z bajek. Komisja wybrała  2 laureatów. Byli to:
Wójtowicz Gabrysia z klasy Id  oraz
Karp Jakub z klasy I c .

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy pochwały w dzienniku internetowym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

Wych. świetlicy:
Sylwia Hanysz- Prawdzik
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka

 

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeId01147a92c1

Z życia świetlicy -  U nas jest zawsze wesoło

Do szkolnej świetlicy w SP nr 3 w Augustowie uczęszcza ponad 200 uczniów. Nie mamy tu czasu na nudę. Gramy w gry planszowe, dywanowe, piłkarzyki, oglądamy ciekawe filmy oraz ćwiczymy i tańczymy. Poza tym odbywają się też pozalekcyjne zajęcia komputerowe. Świetliczki chętnie biorą też udział w konkursach i pracy grupowej. 20 XI 2019r. dzieci wykonały grupowe prace plastyczne na dużych formatach papieru n.t. „Mój przyjaciel”. Uczniowie bardzo zaangażowali się i prześcigały w pomysłach. Przyjaciel wg nich to nie tylko człowiek, ale również zwierzę, co zobaczyliśmy na plakatach. Wspólna praca była zgodna, efektywna i twórcza. Tak trzymać.

Wychowawcy świetlicy:
Sylwia Prawdzik-Hanysz
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka

 

Z życia świetlicy- „Z wolontariuszem weselej”

We środę 30 października 2019 r. świetlicę odwiedziły wolontariuszki z klasy VII di. Przeprowadziły one szereg interesujących zajęć. Były to gry planszowe, słuchanie muzyki, tańce w rytm znanych przebojów światowej muzyki rozrywkowej, ciekawe konkursy. Uczniowie przebywający w świetlicy mieli też okazję do rozwiązywania quizów i krzyżówek . Wszyscy fajnie i wesoło bawili się. Świetliczaki serdecznie podziękowały wolontariuszkom za mile spędzony wspólnie czas. Na koniec wolontariuszki przygotowały słodki poczęstunek. Z przyjemnością zaprosimy uczennice z wolontariatu ponownie. 

Wych. świetlicy:
S. Hanysz-Prawdzi
M. Marciniewsk
Z.E. Walicka

 

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeIdced387e5d6

Z życia świetlicy - Pomagaj razem z nami.

4 października 2019r. w świetlicy trwała akcja „Światowy Dzień Zwierząt”. Dzieci chętnie dyskutowały n. t. – „Jak pomóc zwierzętom”. Podawały różne przykłady i rady w sprawie pomocy zwierzętom. Następnie z ochotą przystąpiły do grupowej pracy plastycznej na podany wyżej temat. Wyniki ich pracy udokumentowałyśmy zdjęciami.

Każdy i każda z nas może pomagać zwierzętom – mogą być to zarówno małe rzeczy, jak i większe. Każda się liczy i każda jest ważna. Każdy i każda z nas ma w sobie potencjał, by zmienić sytuację zwierząt! Jako jednostki na wiele rzeczy mamy wpływ jako konsumenci i konsumentki. Tylko od naszego zaangażowania, motywacji, chęci do działania zależy, w jakim świecie zarówno my, jak i zwierzęta będziemy żyć.

Podejmowane przez nas działania oddziaływają nie tylko na zwierzęta, ale również na nasze otoczenie, na ludzi, z którymi codziennie mamy kontakt. Podejmowane przez nas decyzje mają skutek także globalny – dzięki naszym działaniom sytuacja istot żyjących gdzieś niedaleko od nas może ulec poprawie.

Oto kilka pomysłów na to, co każdy i każda z nas może zrobić, by sprawić by świat stał się lepszym miejscem dla zwierząt.

 1. Reaguj, gdy widzisz zwierzę potrzebujące pomocy, bez względu na to, jakiego jest gatunku – gdy widzisz zwierzę ranne, poturbowane, osowiałe – zabierz je do weterynarza i skontaktuj się z najbliższą organizacją prozwierzęcą.
 2. Jeśli masz samochód lub rower woź ze sobą podręczny zestaw pierwszej pomocy – pudełko,  składany transporter, karmę, rękawiczki, nożyczki itp.
 3. Reaguj, gdy widzisz przemoc wobec zwierzęcia – zadzwoń na policję, zgłoś się do najbliższej organizacji prozwierzęcej, nagraj sytuację na komórkę, uratuj zwierzę z rąk oprawcy.
 4. Otaczaj opieką zwierzęta bezdomne i wolno żyjące – wystaw miskę z wodą i jedzeniem dla ptaków, jeży, łasic, kun czy kotów. Bez Twojej pomocy latem zwierzęta mogą umrzeć z odwodnienia, a zimą zamarznąć. Zapewnij okolicznym kotom, jeżom i ptakom schronienie, zwłaszcza niezbędne jest to jesienią i zimą – sam/sama możesz wykonać domek lub karmnik.
 5. Sterylizuj swoje zwierzęta, nie pozwól by multiplikowały bezdomność!
 6. Adoptuj, a nie kupuj – w organizacjach pozarządowych i schroniskach na dobry dom czeka wiele zwierząt!
 7. Spędzaj etycznie wakacje – nie płać za wykorzystywanie zwierząt, nie korzystaj z cyrków, zoo, przejażdżek na koniach, wielbłądach czy słoniach, nie chodź do delfinariów. Jest tyle rozrywek, w których możesz wziąć udział, a przez które nie cierpią żadne zwierzęta!
 8. Może się zdarzyć, że na wakacjach spotkasz bezdomne zwierzę, które będziesz chciał/chciała adoptować – skontaktuj się z lokalną organizacją prozwierzęcą, może pomóc ci załatwić formalności, jeśli zamierzasz wracać samolotem.
 9. Nie kupuj rzeczy wyprodukowanych ze zwierząt – jedzenia, ubrania, obuwia, dodatków do ubrania, czy testowanych na nich – detergentów, kosmetyków. Kupując konkretną rzecz zawsze sprawdzaj, z czego jest zrobiona, by nie wspierać wykorzystywania zwierząt.
 10. Mając już rzeczy pochodzące z wykorzystywania zwierząt nie wyrzucaj ich – donoś albo oddaj komuś, komu mogą być przydatne. Nie marnuj przedmiotów, które zostały wyprodukowane w wyniku cierpienia zwierząt.
 11. W punktach zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, szpitale itp.) zwracaj uwagę personelu na to, czy dostępne są opcje roślinne – niezawierające mięsa zwierząt i składników odzwierzęcych.
 12. Zostawiaj ulotki poświęcone pomocy zwierzętom lub diecie roślinnej w miejscach, w których bywasz np. u lekarza, dentysty, w bibliotece, na uczelni, w restauracji itp.
 13. Zorganizuj w swojej szkole, na uczelni czy kawiarni, kinie, centrum społecznościowym prelekcje, pokaz filmu, spotkanie na temat praw zwierząt.
 14. Nie kupuj produktów zawierających olej palmowy. Jest wytwarzany z roślin, ale jego produkcja wiąże się nierozerwalnie z zabijaniem oraz krzywdzeniem ludzi i innych zwierząt.
 15. Wybierz dietę roślinną – jedyną przyjazną zwierzętom dietę. Pamiętaj też, że od Twojej decyzji i zaangażowania zależy życie zwierząt!
 16. Zachęcaj swoje otoczenie do zmiany diety na bardziej etyczną – wybór diety roślinnej nie tylko poprawia los zwierząt, ale również chroni środowisko naturalne, a dieta roślinna jest po prostu zwyczajnie smaczna.
 17. Będąc na diecie roślinnej – mów to głośno, mów o powodach, dla których nie jesz zwierząt, mów o zwierzętach!
 18. Zachęcaj znajomych, przyjaciół i rodzinę do eksperymentowania z potrawami roślinnymi, zapraszaj ich na wspólne gotowanie.
 19. Mów głośno o zwierzętach, o tym, jak są traktowane, czego doznają od nas, ludzi.
 20. Wspieraj inicjatywy i organizacje pro zwierzęce.– każda pomoc jest na wagę złota!
 21. Zostań wolontariuszem/szką organizacji lub inicjatywy prozwierzęcej i pomagaj zwierzętom.
 22. Czytaj książki i artykuły o zwierzętach, zdobywaj wiedzę, by merytorycznie rozmawiać z ewentualnymi przeciwnikami, mieć argumenty i przekonywać do swoich racji.
 23. Dbaj o ekologię, w ten sposób też pomagasz zwierzętom – mniej używaj samochodu, przesiądź się na rower lub korzystaj z transportu publicznego. Mniej zanieczyszczeń w atmosferze chroni naturalne habitaty dzikich zwierząt.
 24. Dbaj o czystość okolicy, w której mieszkasz.  Jeśli widzisz rozrzucone śmieci np. plastikowe butelki, metalowe puszki,  worki foliowe, nici dentystyczne, żyłki czy kłęby włosów zbierz je i umieść je w zabezpieczonym przed zwierzętami pojemniku na śmieci. Stanowią one ogromne niebezpieczeństwo dla zwierząt dzikich i wolnożyjących.
 25. W nocy staraj się wyłączać światła, przekonaj administratorów budynków użyteczności publicznej, by wygaszali je na noc. Mało osób wie, że o szyby rozbija się o nie wiele ptaków – ptaki ich nie widzą. Jeśli mieszkasz w domu wolno stojącym i nie masz założonych zasłon lub firanek, to warto na oknach umieścić naklejki o abstrakcyjnych kształtach, co uchroni ptaki od rozbicia się o szybę.
 26. Staraj się nie puszczać luzem psów na zalesionych terenach , nie wypuszczaj też kotów domowych – stanowią one duże zagrożenie dla ptaków i małych dzikich zwierząt – mogą je poranić i zabić.
 27. Nie stosuj chemicznych środków ochrony roślin – nie tylko są nieekologicznie, ale też przyczyniają się do wymierania pszczół i innych owadów, a także zatruwają ptaki i drobne ssaki.

Jak widzisz całkiem sporo rzeczy możemy zrobić w naszym codziennym życiu! I wcale nie są one trudne! Często od Twojego zaangażowania zależy życie zwierząt!

Podsumowując apelujemy – pomagajmy tak, aby nie zaszkodzić. Najważniejsze w takich przypadkach jest dobro zwierząt. Kontaktujmy się z osobami/instytucjami, które są odpowiedzialne za fachową pomoc. Powodzenia!

Wychowawczynie świetlicy:
Sylwia Hanysz- Prawdzi
Małgorzata Marciniewska
Zofia Elżbieta Walicka
Zdjęcia: Krystyna Wierzbicka

View the embedded image gallery online at:
https://sp3augustow.pl/swietlica.html#sigFreeId54417611dc

 

   

 


   
      
lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
   

Warto zajrzeć  

 

  

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

   
© ZSS Augustów