Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Mili goście klas ósmych na platformie Google for Education

W obecnych czasach świat w jakim dorastają młodzi ludzie zmienia się i przekształca niezwykle szybko. Duża dynamika zmian oraz natłok informacji wymaga od młodych ludzi podjęcia długofalowych planów oraz precyzyjnego projektowania własnej przyszłości. Uczniowie tworząc projekt własnej przyszłości i planów nauki, a później kariery zawodowej mają trudne zadanie, ponieważ muszą być świadomi ciągłych zmian i niejednokrotnie muszą te plany korygować i zmieniać.

Obecna sytuacja nie sprzyja w podejmowaniu  trudnych decyzji. Dlatego bardzo ważne jest aby uczeń kończący pierwszy etap nauki w szkole podstawowej był wyposażony w wiadomości i umiejętności pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacji, a w przyszłości satysfakcjonującej i ciekawej pracy zgodnej z własnymi umiejętnościami, kompetencjami i zainteresowaniami. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają przygotować uczniów i ich rodziców do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia oraz  świadomego wyboru odpowiedniej pracy zawodowej. Dlatego też podczas zajęć zdalnych wprowadziliśmy możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, jak też przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. Zaznaczmy, iż to uczniowie wybierali zawody, które ich interesują. Zajęcia te miały odbyć się w szkole i miejmy nadzieję, że część z nich uda nam się zrealizować w trybie stacjonarnym. Takie spotkania dają   możliwość pozyskania informacji z „pierwszej ręki”. W listopadzie przeprowadzono między innymi spotkania z: psychoterapeutą, policjantką, urzędnikiem administracji, fryzjerką, zaś w grudniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych- Augustowskie Centrum Edukacji, II Liceum Ogólnokształcące. Podczas tych spotkań uczniowie zadawali przeróżne pytania związane z danym zawodem i wymaganą ścieżką kształcenia. Pozyskali bardzo istotne informacje związane z ich przyszłymi szkołami, rekrutacją, a nawet otrzymali wiele ciekawych wskazówek na przyszłość. Co ciekawe w zajęciach chętnie też uczestniczyli uczniowie klas VII. W drugim semestrze planujemy  kontynuować naszą przygodę z przedstawicielami innych zawodów, jak również przeprowadzimy spotkanie związane już z rekrutacją do szkól ponadpodstawowych. Dziękujemy bardzo przedstawicielom grup zawodowych jak również dyrektorom szkół ponadpodstawowych, bez nich nasza inicjatywa nie była by możliwa.

Pamiętajmy- nasi uczniowie to nasza przyszłość, naszym obowiązkiem jest pomóc odnaleźć im dalszą drogę kształcenia.

Doradca zawodowy
Urszula Kuczyńska

   
© ZSS Augustów