Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Przedszkole

„Wykorzystanie przestrzeni ogrodu w pracy z dzieckiem w przedszkolu” 

  Poniżej prezentujemy scenariusze zajęć opracowane w dniach 15-17 maja 2021 r. przez nauczycieli Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w ramach szkolenia „Wykorzystanie przestrzeni ogrodu w pracy z dzieckiem w przedszkolu”.
Szkolenie zostało zrealizowane przez firmę Stimuslus Centrum Szkoleniowe w ramach projektu „Słoneczne przedszkole” i wzięło w nim udział 10 nauczycielek wychowania przedszkolnego.
 Warsztaty dotyczyły pracy dydaktycznej z dziećmi z wykorzystaniem ogrodu przedszkolnego w oparciu o 4 żywioły: ziemi, wody, powietrza i ognia. Nauczycielki poznały jak należy pracować z dziećmi wykorzystując stymulację polisensoryczną: doświadczanie przyrody i darów natury wszystkimi zmysłami oraz elementy sensoplastyki. Uczestniczki szkolenia poznały także założenia arteterapii i propozycje wykorzystania tych pomysłów w pracy z dziećmi w ogrodzie podczas zajęć demonstracyjnych z udziałem dzieci.
 Jednym z efektów projektu jest opracowane 4 scenariuszy zajęć z dziećmi w ogrodzie, które udostępniamy wszystkim chętnym na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC) na stronie www.przedszkole.home.pl/2020-2021 oraz www.sp3augustow.pl.

Projekt „Słoneczne przedszkole” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Scenariusz nr 1 - ZIEMIA
Scenariusz nr 2 - WODA
Scenariusz nr 3 - POWIETRZE
Scenariusz nr 4 - OGIEŃ

 

 

 

   
© ZSS Augustów