Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

X Miejski Konkurs Plastyczny ph. ,,Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

W 36 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 2014 roku odbyło się rozstrzygnięcie X Miejskiego  Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez zespół katechetyczny.  W tym roku konkurs odbył się pod hasłem ,,Jan Paweł II- Świętymi bądźcie!".

Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał, że świętość jest  powołaniem każdego człowieka.  W  orędziu na XIII Światowe Dni Młodzieży w 1997r. powiedział: ,,Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia  i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo, jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek,  jak rodzin i wspólnot”. Karol Wojtyła powszechne powołanie do świętości rozumiał bardzo głęboko. To z Wadowic rozpoczęła się jego droga do Rzymu oraz do świętości, w czym dużą rolę odegrali jego rodzice – pierwsi nauczyciele wiary i życia.

W czasie studiów polonistycznych, koledzy Lolka na drzwiach jego pokoju w bursie akademickiej zawiesili karteczkę z napisem: ,,Karol Wojtyła – początkujący święty”. Wiele świadczy to o osobowości Karola. Przygotowana  prezentacja,  przedstawiona przez pana Jarosława Zyskowskiego przypomniała  nam nauczanie  Papieża dotyczące świętości i pomogła  nam znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Uczestnicy tegorocznego konkursu zastanawiali się  jaką drogę należy przebyć, aby stać się świętym i jak to przedstawić w swojej pracy? Praca, w zależności od grupy wiekowej, miała być wykonana różnymi technikami. W kategorii klas I - III szkoły podstawowej wzięło udział 265 uczniów. W kategorii klas IV - VI, wzięło udział 104 uczniów. Natomiast w kategorii klas gimnazjalnych 32 uczniów. W przeprowadzenie konkursu zaangażowanych było 18 nauczycieli. Nagrody dla zwycięzców wręczyli: p. Dyrektor Janusz Wierzbicki oraz ks. Marcin Jakubowski. 

Komisja wytypowała laureatów w  konkursie plastycznym klas I – III gimnazjum:

I miejsca:

- Gabriela Borkowska  Gimnazjum Nr 4
- Izabela Goliczewska  Gimnazjum Nr 5

II miejsce:

- Marcin Romanowski   Gimnazjum Nr 1
- Sebastian Malinowski  Gimnazjum Nr 5

III miejsce:

- Julia Bylińska   Gimnazjum Nr 4
- Angelika Wierzbicka   Gimnazjum Nr 3

wyróżnienia:

- Natalia Murawska  Gimnazjum Nr 4
- Wiktoria Rółkowska    Gimnazjum Nr 4

W  grupie wiekowej klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsca:

- Martyna Głowacka  ZSS
- Gabriela Jakuć   ZSS

II miejsce:

- Tomasz Karpiński  ZSS

wyróżnienia:

- Patrycja Dąbrowska  SP Nr 2
- Kacper Bondzio  SP Nr 6
- Bartosz Kuryło  ZSS

W  grupie wiekowej klas I – III  szkoły podstawowej:

I miejsce:

- Maja Doroszkiewicz  ZSS
- Natalia Bujnowska ZSS

II miejsca:

- Natalia Zedelo  ZSS
- Damian Kamiński   ZSS

III miejsca:

- Martyna Obiedzińska  ZSS
- Melania Nikolopoulou  ZSS

wyróżnienia:

- Gabriela Korol   SP Nr 4
- Rafał Wiszowaty  SP Nr 2
- Sandra Śruba  SP Nr 2

Prowadzące  na koniec przytoczyły słowa Jana Pawła II, który  powiedział że ,,świętość, to wysoka miara zwyczajnego życia”. Życząc wszystkim obecnym  świętej zwyczajności na co dzień.

Aleksandra Łoniewska i Kinga Zyskowska  kl. V ,,a"

 

 

   
© ZSS Augustów