Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

„Dumą naszą jest sztandar…”

W roku szkolnym 2016 / 2017 reprezentantami Pocztu Sztandarowego są:
Szymon Zalewski – uczeń kl. III gb
Kacper Sałata - uczeń kl. III gb
Gabriela Kleczkowska – uczennica kl. III ga
Julia Kopiczko – uczennica kl. III ga
Natalia Prawdzik - uczennica kl. III ga
Dominika Wołyniak - uczennica kl. III ga

Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym jest dużym zaszczytem, ponieważ Poczet Sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Szkoły), miejskich (rocznica uchwalenia Konstytucji 3 - Maja), a nawet  ogólnopolskich (Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
w Białymstoku).

Poniżej przedstawiam krótką fotorelację z najważniejszych uroczystości, w których  Poczet Sztandarowy naszej szkoły brał udział.

Dorota Choroszewska


   
© ZSS Augustów