Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Arteterapia

Arteterapia, to terapia przez sztukę. Wykorzystuje się  do celów terapeutycznych formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne tj. dramę, muzykoterapię, plastykoterapię, biblioterapię. Tak szeroko pojęta sztuka daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Obniża napięcie i pomaga nazwać problem.

Cele szczegółowe arteterapii:

1) Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

2) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

3) Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

4) Wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu.

5) Rozwijanie sprawności manualnej.

6) Podnoszenie poziomu samoakceptacji.

7) Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.

8) Poznanie różnego rodzaju materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia.

9) Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.

10) Uaktywnienie i otwarcie się dziecka mającego problemy z nawiązaniem kontaktów.

   
© ZSS Augustów