Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia dla dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Dodatkowo kształtuje kompetencje komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Program zajęć terapeutycznych przewiduje naukę podstawowych umiejętności takich, jak zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę i wyrażania jej, radzenia sobie z uczuciami.

Każdą z ćwiczonych umiejętności rozkładamy na pojedyncze kroki – „krok po kroku". Uczymy zachowania się w konkretnej sytuacji – „co trzeba po kolei zrobić, żeby np. zawrzeć znajomość". Za każdym razem wzmacniamy wszystkie pozytywne zachowania, które w ramach wykonywania danej umiejętności uczeń prezentuje. Następnie oceniamy „dobrze – źle" – dobierając przykłady zestawiamy ze sobą przykład niewłaściwego zachowania w danej sytuacji i dobry przykład.

Do prezentacji i instrukcji wykorzystujemy nagrania video oraz plansze z wypisanymi krok po kroku umiejętnościami do nauczenia. Prawidłowe zachowania utrwalamy poprzez „odgrywanie ról",  modelowanie, informacje zwrotne, w których zawsze podkreślamy to, co dobre. Ostatni etap treningu to generalizacja, czyli przeniesienie uczonej umiejętności poza grupę, do innego środowiska, w inne miejsca, z innymi osobami.

W roku szkolnym 2016/2017 zostały utworzone grupy dla dzieci z klas młodszych i uczniów starszych. Każda grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Na pierwszych spotkaniach opracowano kontrakty, omówiono zasady pracy oraz system nagród i wzmocnień pozytywnych. Podczas zajęć tą metodą dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania. Uczą się, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi, uświadamiają sobie potrzebę rozwijania własnych kompetencji społecznych. Dostają również dużo wsparcia zarówno od innych dzieci, jak i terapeutów. Jest to dla nich niezwykle ważne, ponieważ oprócz większej świadomości własnej osoby, otrzymują coś znacznie cenniejszego – zrozumienie, a co za tym idzie, większą motywację do dalszego działania i wyższą samoocenę.

Bożena Tomkiewicz

Elżbieta Drossel-Chilimoniuk

   
© ZSS Augustów