Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej jest przeznaczona dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, doświadczających trudności w różnych sferach rozwoju (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, z deficytem uwagi, nadruchliwych), ale także dla dzieci ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie.

Terapia zwana „naukową zabawą” prowadzona jest głównie w ruchu, na specjalistycznych przyrządach. Podczas zabawy dostarczane są dziecku bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy ( sprawdzane jest to w trakcie diagnozy). W trakcie terapii wykorzystywane są pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów (zewnętrznych – dotyk, słuch, wzrok, węch, smak oraz wewnętrznych – równowagi i czucia głębokiego). Każde dziecko ma przygotowany indywidualny program dostosowany do jego potrzeb.

Techniki terapeutyczne stosowane w SI pomagają dzieciom lepiej funkcjonować w szkole i w domu.

   
© ZSS Augustów