Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Metoda Warnkego

Z myślą o potrzebach uczniów ze specyficznymi trudnościami w zakresie czytania, pisania i mówienia w naszej szkole od grudnia 2017r. w ramach projektu Edukompetentni prowadzone są zajęcia  metodą Warnkego. Z metody tej mogą korzystać również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji słuchowej.

Terapia opiera sie na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, który pozwala na trafne określenie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. W diagnostyce i terapii wyżej wymienionej metody wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt medyczny. Są to urządzenia: A4Lab - Brain Audiometr, Brain-Boy Universal,  Audio4Lab - Alpha Trainer oraz narzędzia testowe i treningowe.

Dla kogo przeznaczona?

 • dla dzieci z dysleksją;
 • dla uczniów, którzy mają trudności z nauką;
 • dla tych, którzy robią dużo błędów ortograficznych;
 • dla tych, którzy chcą poprawić jakość lub tempo czytania;
 • dla uczniów, którzy mają problemy z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • dla uczniów, którzy mają problemy z zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej.

    

Trening powinien składać się z jednego pełnego cyklu treningowego. Proponowane ćwiczenia wykonywane są przy pomocy specjalistycznego urządzenia medycznego. Zadaniem ucznia jest odpowiednio (zgodnie z instrukcją terapeuty) reagować na prezentowane przez urządzenie odpowiednio dobrane bodźce wzrokowe i słuchowe. W miarę poprawnego wykonywania zadań ich trudność wzrasta.

 PRZEBIEG METODY

Podczas pierwszego spotkania terapeuta przeprowadza krótki wywiad na temat problemów dziecka w nauce. Jednocześnie, z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury przeprowadza diagnozę polegającą na zbadaniu 14 podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych, umożliwiającą określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy.  Uzyskane wyniki terapeuta porównuje do norm obowiązujących w danej grupie wiekowej, co pozwala precyzyjnie określić występujące nieprawidłowości. Następnie w oparciu o wyniki, opracowywany jest indywidualny plan terapii.

 

Terapię można podzielić na 3 etapy:

1. Trening funkcji podstawowych.

Uczeń w formie zabawy ćwiczy na urządzeniu zwanym Brain-Boy Universal (BBU) 7 funkcji podstawowych (wzrokowych, słuchowych, motorycznych). Urządzenie to zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. W tej części treningu dziecko słyszy w słuchawkach serię kliknięć i dźwięków i w zależności od ćwiczonej funkcji osoba trenująca ocenia wybrane cechy dźwięków (np. źródło dźwięku, rozróżnianie tonów, długość trwania dźwięków, wystukiwanie rytmu). W początkowych ćwiczeniach treningowych dziecko uzyskuje dodatkową wskazówkę w postaci zapalającej się diody świetlnej.

2. Trening lateralny

Trening lateralny odbywa się przy pomocy urządzenia zwanego Alpha Trainer i przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul. Charakterystyczne dla tego treningu jest cykliczne przemieszczanie się dźwięku z jednej strony na drugą w słuchawkach ćwiczącego. Podczas treningu dziecko słyszy w słuchawkach głos narratora raz w jednym, raz w drugim uchu, jednocześnie sam czyta na głos ten sam tekst co narrator. Specjalistyczne urządzenie elektroniczne sprawia, że głos przemieszcza się pomiędzy dwiema stronami. Efektem regularnego treningu lateralnego jest lepsza synchronizacja pracy półkul mózgowych, co w konsekwencji pozytywnie przekłada się na proces uczenia się.

3. Rozwój i automatyzacja tzw. „języka wzrokowego”.

Uczniowie  z dysleksją mają często problemy z przeliterowywaniem słów, dlatego też trzeci etap nazywany jest treningiem literowania polega  na utrwaleniu wzrokowej reprezentacji słów, których brzmienie różni się od zapisu graficznego. W tym celu stosuje się odpowiednie ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie i utrwalanie możliwości zapamiętywania wzrokowego prawidłowych obrazów słów. Są to:

 • literowanie wzrokowe;
 • czytanie tekstów złożonych z pseudosłów;
 • krótkoterminowe zapamiętywanie sylab.

 

Korzyści wynikające z terapii metodą Warnkego:

 • poprawa umiejętności czytania i/lub pisania;
 • szybsze rozumienie mowy;
 • wzmocnienie słyszenia kierunkowego i bodźców słuchowych;
 • zwiększenie uwagi i koncentracji nawet w trudnych warunkach środowiskowych tj.: hałas, rozmowy;
 • poprawa funkcjonowania w zakresie własnej motoryki i równowagi;
 • poprawa procesów pamięciowych.

 

U osób systematycznie stosujących trening metodą Warnkego efekty pojawiają się w krótkim czasie. Trenujący uczniowie zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczeni  zajęciami w szkole i szybciej wykonują wszelkie zadania.

Efekty terapii zależne są od możliwości dziecka, systematyczności i intensywności prowadzonego treningu.

 Elżbieta Kierklo

Terapia

Terapia

   
© ZSS Augustów